ICT - USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

BUDYNKI WIELKOPOWIERZCHNIOWE:

Świadczymy usługi telekomunikacyjne w wielkopowierzchniowych centrach handlowyc, biurowcach i centrach logistycznych.

Usługi Telekomunikacyjne:

W celu świadczenia usług telekomunikacyjnych w obiekcie wielkopowierzchniowym, proponujemy na własny koszt wykonanie infrastruktury teledacyjnej tj.

 • węzeła telekomunikacyjnego, wraz z przyłączem,
 • dostawę, montaż i konfigurację niezbędnych urządzeń teledacyjnych (telefonicznych PBX – VoIP – vPBX, internetowych, DATA – WiFI – WLAN) umożliwiających świadczenie usług telekomunikacyjnych

W przypadku zainteresowania najemcy w obiekcie usługami innego operatora, EMTEL wydzierżawi infrastrukturę kablową na podstawie odrębnej umowy zawieranej pomiędzy operatorami telekomunikacyjnymi w ramach współpracy – usługi (WLR).

Na podstawie doświadczeń w zakresie dostaw usług, przygotujemy aktywną infrastrukturę teledacyjną tak aby stworzyć możliwości podłączenia w obiekcie następujących kanałów transmisji danych i głosu:

 • Linie analogowe (ab)
 • Linie cyfrowe ISDN BRA (2B+D)
 • Linie cyfrowe ISDN PRA (30B+D)
 • Linie IP- SET EXT (INTEGRALNET – VoIP – vPBX)
 • Symetryczny dostęp do Internetu SDSL
 • Asymetryczny dostęp do Internetu ADSL
 • WiFI – WLAN w obiekcie

Oszczędności:

finansowe w ramach generowanego ruchu i opłat abonamentowych, pozwolą na obniżenie kosztów telekomunikacyjnych bez ponoszenia nakładów inwestycyjnych w infrastrukturę. Dodatkowo EMTEL zajmie się całością spraw związanych z telekomunikacją w obiekcie na którym będzie świadczył usługi.

Serwis / Obsługa Merytoryczna:

Służymy swoją pomocą i doświadczeniem we wszystkich sprawach związanych z telekomunikacją oraz oferujemy nasze doradztwo w projektach telekomunikacyjnych przy kolejnych inwestycjach.

USŁUGI MULTIOPERATORSKIE:

Jesteśmy multioperatorem współpracującym z największymi operatorami telekomunikacyjnymi w Polsce. Świadczymy usługi w oparciu o infrastrukturę, sieć i łącza dostępowe wiodących dostawców takich jak: Emitel, Orange/TP S.A., Netia, Exatel i innych. 

Pozwala to na dostarczenie do naszych klientów dowolnego, lub kilku niezależnych operatorów do jednej lokalizacji oraz zintegrowanie tych zasobów w ramach spójnej administracji.

W rezultacie, nasz odbiorca otrzymuje tylko jedną fakturę końcową, a my przejmujemy odpowiedzialność za utrzymanie w sprawności technicznej infrastruktury teledacyjnej.

Korzyści współpracy z multioperatorem:
 1. Obniżenie kosztów połączeń telefonicznych i transmisji danych.
 2. Integracja rachunków telefocznicznych.
 3. Jeden punkt kontaktowy – B.O.K.
 4. Tworzenie formatu billingów dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta.
 5. Zwiększony poziom usługi serwisowej – SLA.
 6. Możliwość wyposażenia w nowoczesny sprzęt teledacyjny

VoIP (Voice over Internet Protocol)

Dzięki zastosowaniu telefonii VoIP, można w znaczny sposób obniżyć koszty połączeń telefonicznych, ponieważ pomijany jest tu główny czynnik cenotwórczy, czyli odległość. Koszty te mogą być w praktyce obniżone do zera, jeśli użytkownikami telefonii VoIP są użytkownicy jednej sieci korporacyjnej, lub użytkownicy korzystający z rozwiązań tego samego operatora – w takim przypadku nie ma konieczności tworzenia punktów styku pomiędzy sieciami i nie występuje konieczność rozliczania kosztów połączeń pomiędzy operatorami (brak umów interkonektowych).

Zalety:

 • Wykorzystanie istniejącej infrastruktury.
 • Umiarkowane wymagania w stosunku do łącza internetowego.
 • Bezpłatne połączenia VoIP to VoIP.
 • Możliwość pracy bez pośrednictwa operatora.
 • Funkcjonalność.
 • Łatwa implementacja.
 • Mobilność.

IVR (Interactive Voice Response):

IVR to nazwa systemu w telekomunikacji, umożliwiającego interaktywną obsługę osoby dzwoniącej. Osoba dzwoniąca po wysłuchaniu nagranych wcześniej komunikatów za pomocą aparatu z wybieraniem tonowym DTMF lub za pomocą głosu (funkcja rozpoznawanie mowy) wybiera poszczególne pozycje z menu.

IVR umożliwia automatyczne wybranie:

 • rodzaju żądanej informacji, czy usługi
 • wybór języka obsługi
 • weryfikację tożsamości użytkownika za pomocą podania jego numeru, PIN-u, hasła lub rozpoznawania głosu
 • dostęp do wybranych informacji z bazy danych

WiFi (Wireless Fidelity):

Wi-Fi określa potocznie zestaw standardów stworzonych do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych. Szczególnym zastosowaniem Wi-Fi jest budowanie sieci lokalnych (LAN) opartych na komunikacji radiowej czyli WLAN. Zasięg od kilku do kilkuset metrów i przepustowości sięgającej 108 Mb/s, transmisja na dwóch kanałach jednocześnie.

Produkty zgodne z Wi-Fi mają na sobie odpowiednie logo, które świadczy o zdolności do współpracy z innymi produktami tego typu. Logo Wi-Fi jest znakiem handlowym należącym do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.