4em

INSTALACJE STRUKTURALNE

Grupa 4em wykonuje roboty ziemne – roboty zewnętrzne liniowe dotyczące sieci telekomunikacyjnych , energetycznych i gazowych, nowe sieci, przebudowy i przyłącza. Świadczymy usługi projektowe, wykonawcze mogąc zapewnić pełną obsługę inwestycji łącznie z zapewnieniem wszelkich uzgodnień i wymaganych pozwoleń. 

Mamy wieloletnie doświadczenie w wykonawstwie sieci teletechnicznych, energetycznych oraz gazowych średniego ciśnienia zarówno w warunkach miejskich (odtwarzanie nawierzchni, przewierty sterowane pod jezdniami, torami i ciekami wodnymi) jak i poza miejskich. Posiadamy własny profesjonalny sprzęt do budowy wszelkiego rodzaju wyżej wymienionych sieci, między innymi: pojazdy ciężarowe, osobowe, lawety, przyczepy specjalne -wciągarki, sprężarki, wiertnica VERMEER, koparko-ładowarki, minikoparki, pługoukładacze, zagęszczarki i inne. 

Oferujemy realizację przedsięwzięć począwszy od koncepcji, poprzez opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej, dostawę wszelkich materiałów i sprzętów, wykonanie instalacji oraz pomiary. 
W zakresie dostawy materiałów, współpracujemy od lat ze sprawdzonymi, dużymi hurtowniami oraz producentami, którzy realizują terminowo każde nasze zamówienie. 
Nasi pracownicy oprócz niezbędnych kwalifikacji i doświadczenia w branży, posiadają też poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, dzięki czemu możemy prowadzić prace na obiektach o specjalnym przeznaczeniu np. teren PKP, czy na terenie lotniska. 
O naszej wartości, na którą składają się: kompetencja, doświadczenie, elastyczność w działaniu i odpowiedzialność niech świadczą zrealizowane kontrakty, które przedstawiamy poniżej. 
Posiadamy doświadczenie w realizacji dużych projektów, w tym kontraktów realizowanych wg procedur FIDIC, co znajduje potwierdzenie w otrzymanych referencjach, które udostępniamy na życzenie naszych klientów. 

FIDIC – Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów FIDIC utworzona została w 1913 roku. Do jej celów należy definiowanie i popularyzacja w branżach technologicznych, reprezentacja niezależnych inżynierów konsultantów na arenie międzynarodowej, podnoszenie ich kwalifikacji oraz wspieranie wymiany wiedzy i działalności przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie technologii. FIDIC zajmuje się organizacją seminariów, konferencji i podejmuje działania dla utrzymania wysokiego poziomu etycznego i zawodowego swoich członków, wspierając przy tym rozwój zawodu inżynierskiego. Federacja FIDIC osiągnęła międzynarodowy autorytet i pozycję głównie dzięki opracowywaniu publikacji dla inżynierów konsultantów, inwestorów i banków z zakresu inwestycji inżynieryjno-budowlanych. Wzory FIDIC dotyczące procedur przetargowych, kontraktów budowlanych oraz zawierania umów są zgodne z wymaganiami Banku Światowego, EBOR i PHARE. Warunki kontraktowe FIDIC są wykorzystywane przy zawieraniu wszelkiego rodzaju kontraktów budowlanych oraz umów o specjalistyczne usługi inżynierów w kontraktach międzynarodowych i krajowych.