4em

PRO1ONE - ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE UZDATNIANIA PALIWA

ProOne Fuel Maximizer jest super-skoncentrowanym katalizatorem / kondycjonerem paliwa, który uwalnia energię chemiczną paliwa i rozwiązuje problemy z paliwem. Dopuszcza do reakcji więcej tlenu i pomaga uzyskać lepszą wydajność, znacząco zmniejsza zużycie paliwa i znacznie obniża emisję.

Nasze produkty niosą zalety dla miasta: obniżenie ilości sadzy i popiołów emitowany w spalinach jak i dla Państwa jako operatora taboru komunikacyjnego: oszczędności w eksploatacji i zużyciu paliwa. Niska proporcja dozowania 1:4000 powoduje, że stosowanie Pro One jest bardzo atrakcyjne ponieważ 1l preparatu wystarczy na 4000l paliwa.

Ruch samochodów w centrach miast odpowiedzialny jest za znaczący odsetek emisji szkodliwych gazów, substancji i pyłów do atmosfery. Zauważamy działania władz miasta mające na celu poprawę jakości powietrza i przekonywanie mieszkańców do pozostawienie samochodu w garażu i korzystanie z Transportu Publicznego. Mając na uwadze te proekologiczne działania, polecamy produkty firmy Pro 1 One, która obecnie wchodzi na rynek europejski.

Środki te nie są produktem, który dopiero ma potwierdzić swoją skuteczność. To renomowany i cieszący się uznaniem na wszystkich kontynentach preparat. Korzysta z niego wiele przedsiębiorstw transportowych w Californii, Tennessee, Texasasie, ale również New Delhi, Tokio i innych. Wiele miast amerykańskich, azjatyckich i australijskich z powodzeniem stosuje nasze środki w walce ze smogiem.

Potwierdzeniem jakości produktów Pro-One jest zaufanie tych firm, które już podjęły z nami współpracę: Caterpilar, Ford, Cummnis, Chrysler i wiele innych. Pro OneMoże być stosowany do silników diesla i benzynowych i może znacząco pomóc w walce ze smogiem, ponieważ obniży emisję szkodliwych gazów przez pojazdy. W załączeniu foldery opisujące działanie naszych produktów.

Większość pojazdów obsługujących miasto: autobusy, pojazdy zaplecza itd. to pojazdy spalinowe. Nasze innowacyjne i skuteczne środki pozwalają drastycznie, bo nawet do 80% zmniejszyć ilość sadzy i popiołów oraz szkodliwych składników w spalinach. Eliminowane są to przede wszystkim: tlenek węgla (CO), węglowodory (HC), tlenek azotu (NO), cząstki stałe (PM)

Nasze preparaty wpływają także na same pojazdy bo redukcja wyżej wymienionych szkodliwych składników jest możliwa dzięki specjalnej formule zawartej w dodatku Fuel Maximizer, która to pozwala na:

 • większą atomizację wtryskiwanego paliwa oraz tlenu
 • oczyszczanie układu zasilania silnika (pompy)
 • oczyszczanie i lubrykacji wtryskiwaczy – lepsza atomizacja i czystość zaworów zapobiega wypalaniu: wtryskiwaczy, tłoków, elementów cylindra, zaworów EGR, sond temperatury spalin przed i za filtrami, sond NOx przed i za układem Ad Blue, czujników różnicowych ciśnienia, szerokopasmowych czujników zawartości tlenu w spalinach
 • nie zapychanie się filtrów.

W silnikach z systemem Ad Blue otrzymujemy również następujące oszczędności:

 • brak zanieczyszczania i częstego czyszczenia lub wymiany sond sterujących przed i za układem Ad Blue,
 • mniejsze zużycie płynu Ad Blue a co za tym idzie mniejsze zużycie całego układu Ad Blue,
 • układu selektywnej redukcji katalitycznej (SCR),
 • katalizatora utleniającego silnika wysokoprężnego (DOC),
 • filtra cząstek stałych z regeneracją pasywną (DPF),
 • katalizatora oczyszczającego (CUC) jak i całego układu w połączonych sieć czujników do kontroli emitowanych NOx i nadmiaru NH3 (amoniaku).

To wszystko wpływa na mniejszą awaryjność i okresy czyszczenia, czy też regeneracji lub wymiany poszczególnych elementów systemu, a co za tym idzie zbędnych przestojów floty pojazdów. Wiedza na temat możliwości i zalet, które niesie stosowanie środków Pro 1 One pozwoli Państwu stać się czynnym orędownikiem czystszego powietrza i do wymierne korzyści finansowe w prowadzonej przez Państwa działalności.

Oszczędności dla Państwa to na pewno zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych i kosztów paliwa, wynikających z właściwości preparatów ProOne, które:

 • obniżają temperaturę pracy turbin co ma wpływ na zmniejszenie ich awaryjności.
 • pomagają usuwać z wtryskiwaczy istniejących złogów węgla, poprawiając całkowite rozpylanie paliwa.
 • poprawiają jakość spalania paliwa, powodując wydłużenie pracy m.in. katalizatorów, radykalnie zmniejszają awaryjność i wpływają na oszczędności w kosztach czyszczenia i wymiany filtrów, sond, czujników itp, co naturalnie ma wpływ na zmniejszenia zużycia silnika.
 • oczyszczają układ EGR minimalizując możliwość zacinania się zaworu wydechowego.
 • zmniejszają zużycie paliwa nawet do 10-18%.

Co do informacji dotyczących zgodności z obowiązującymi przepisami prawa to dokumentami dopuszczającymi preparaty chemiczne do obrotu na rynku polskim są (Szczegółowe zapisy można znaleźć w stanowisku DBA-2/240-30/2014 z dn.Warszawa, 1 sierpnia 2014 r. Dyrektora Generalnego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów):

 • a) dla wyrobów medycznych (obrót i Użytkowanie) – certyfikat CE, deklaracja zgodności lub wpis do rejestru wyrobów medycznych w zależności od klasyfikacji określonej w ustawie o wyrobach medycznych,
 • b) dla preparatów rejestrowanych jako produkty biobójcze – pozwolenie na wprowadzenie do obrotu lub wpis do rejestru produktów biobójczych,
 • c) dla preparatów rejestrowanych jako produkty lecznicze – pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego,
 • d) dla preparatów rejestrowanych jako kosmetyki – potwierdzenie przekazania danych do CPNP,
 • e) dla preparatów posiadających w swoim składzie substancje niebezpieczne – karta charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Ważną informacją jest fakt, że zgodność specyfikacji technicznej badanego paliwa EN-590 (diesel, olej napędowy) z dodatkami Pro One gwarantuje nie naruszenie warunków gwarancji producentów samochodów lub silników samochodowych.

Wszystkie stosowne dokumenty: karty charakterystyki, referencje itp. są dostępne na każde życzenie.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: tadeusz@4em.eu

MATERIAŁY DO POBRANIA

Pro1One: Ulotka
(PL)

Pro1One: Ulotka (ENG)

Pro1One: Informacje Ogólne

Pro1One: Zalety Produktu

NASZ PARTNER