4em

USECRYPT

UseCrypt to produkt kryptograficzny zaprojektowany i zbudowany przez Polską firmę. 

W ramach usługi oferowana jest aplikacja na systemy Windows, OS X, Android i iOS. Twórcy zastosowali własny protokół przesyłania danych, rezygnując z potencjalnie niebezpiecznego SSL. Dodatkowo dane można szyfrować i deszyfrować lokalnie na maszynie klienta. Zastosowanie innowacyjnego mechanizmu podziału klucza prywatnego HVKM wyklucza przechowywanie danych na serwerach usługi w sposób jawny, dodatkowo usługodawca nie posiada pary kluczy deszyfrujących, tym samym uniemożliwiając odtworzenie przechowywanej treści bez wiedzy klienta. UseCrypt to w 100% Polskie rozwiązanie, posiadające rekomendacje Wojskowej Akademii Technicznej oraz Instytutu Łączności. Nasze rozwiązanie wyklucza problemy ataków cybernetycznych oraz kwestii utraty sprzętu, będąc bezpieczną kopią zapasową danych. Co ważne, jest także receptą na zmianę przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będąc rozwiązaniem postrzeganym przez GIODO jako należyte w kwestii przechowywania i przetwarzania danych osobowych. Może służyć zarówno do kontaktu wewnątrz instytucji, pomiędzy jej pracownikami, jak również na zewnątrz z partnerami, kontrahentami itd, jest zatem doskonałą”szczepionką” na RODO.

Kluczowe funkcjonalności aplikacji UseCrypt:

Bezpieczny i Poufny Sejf Danych

Aplikacja UseCrypt daje możliwość bezpiecznego przechowywania plików na serwerze. Wybrane przez użytkownika pliki są automatycznie szyfrowane na urządzeniu klienckim z wykorzystaniem prywatnego klucza szyfrującego użytkownika. Następnie bezpiecznym tunelem (UseCrypt Secure Tunnel) pliki zostają przesłane na serwer. Na serwerze pliki są przechowywane wyłącznie w wersji zaszyfrowanej. Odszyfrowanie plików następuje automatycznie po ich pobraniu z użyciem aplikacji klienckiej UseCrypt.

Bezpieczne współdzielenie zasobów umieszczonych na serwerze

Umieszczone na serwerze pliki mogą być bezpiecznie i poufnie współdzielone z innymi użytkownikami aplikacji UseCrypt. W tym celu należy wybrać plik/pliki ze zbioru plików przechowywanych na serwerze w ramach aplikacji Usecrypt. Następnie wskazać odbiorców którym plik/pliki mają zostać udostępnione. Po zatwierdzeniu operacji, pliki zostaną udostępnione wskazanym odbiorcom. Istnieje możliwość w dowolnym czasie odebrania dostępu do wybranych plików przez ich właściciela. Odbiorcy zostają powiadomieni o fakcie przyznania im dostępu do plików poprzez komunikat w aplikacji oraz wiadomość e-mail. Udostępnione pliki są widoczne dla odbiorców w zakładce aplikacji UseCrypt – „Odebrane”.

Szyfrowanie danych lokalnie na urządzeniu klienckim

Funkcjonalność pozawala na zaszyfrowanie wybranego pliku/plików bez konieczności umieszczania ich na serwerze. W tym celu należy wybrać plik/ pliki, które mają zostać zaszyfrowane, wskazać ich docelową lokalizację na urządzeniu użytkownika i zatwierdzić wykonanie operacji. Wybrany plik/pliki zostaną zaszyfrowane i umieszczone w wybranej lokalizacji (format pliku .enc). Istnieje możliwość automatycznego usunięcia oryginalnej wersji pliku/plików poprzez zaznaczenie takiej opcji w trakcie wyboru pliku/plików. Do odszyfrowania pliku/plików konieczne jest uruchomienie aplikacji UseCrypt i wskazanie pliku do odszyfrowania.

Bezpieczny i poufny dysk współdzielony

Aplikacja UseCrypt daje możliwość efektywnej a jednocześnie bezpiecznej i poufnej pracy z danymi w ramach organizacji. Dysk współdzielony pozwala na w pełni kontrolowany dostęp do zasobów umieszczonych w ramach współdzielonych dysków a także bezpieczne przechowywanie i przesyłanie dokumentów, plików itd. Pliki umieszczone w ramach dysku współdzielonego są dostępne dla wszystkich upoważnionych użytkowników w dowolnym czasie bez konieczności dodatkowego nadawania uprawnień dostępu w ramach wybranej grupy.

Pełna kontrola nad dostępem do danych dzięki weryfikacji urządzeń użytkowników

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii HVKM, aplikacja UseCrypt wyróżnia się możliwością sprawowania pełnej kontroli nad urządzeniami na których może logować się użytkownik w celu uzyskania dostępu do danych. Instalacja aplikacji na wybranym urządzeniu pozwala na identyfikację i autoryzację tego urządzenia w systemie. Nie ma możliwości aby uzyskać dostęp do zasobów znajdujących się na serwerze lub odszyfrować pliki szyfrowane lokalnie z poziomu urządzenia, które nie zostało uprzednio autoryzowane przez użytkownika. Nawet w sytuacji kiedy użytkownikowi zostałyby skradzione jego dane dostępowe (login i hasło) nie będzie możliwe z ich użyciem uzyskanie dostępu do plików użytkownika przechowywanych na serwerze lub zaszyfrowanych lokalnie. Proces autoryzacji pierwszego urządzenia jest w pełni automatyczny. Autoryzacja kolejnych urządzeń przypisanych do konta pojedynczego użytkownika (np. smartfon i tablet) wymaga przeprowadzenia kontrolowanej procedury „eksportu konfiguracji”. Proces eksportu konfiguracji jest przyjazny użytkownikowi i całkowicie bezpieczny.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Usecrypt: Broszura Informacyjna

UseCrypt Messenger: Prezentacja

Dyrektywa NIS Parlamentu Europejskiego

Usecrypt: Szczepionka na RODO

Usecrypt: Kluczowe funkcjonalności

Usecrypt: Wymagania Techniczne (Min)

Usecrypt: Wymagania Techniczne (Opt)

Usecrypt: Use Case #1

Usecrypt: Use Case #2

Usecrypt: Use Case #3

NASZ PARTNER