4em

TELEDATA

Firma 4EM zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem infrastruktury teledacyjnej zarówno pasywnej jak i aktywnej. 

Prace instalacyjne w obiektach wielko-powierzchniowych, budynkach biurowych, centrach logistycznych , budynkach inteligentnych smart Office, enterprises i innych wskazanych obiektach w zlecanych projektach.

 1. Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowych w nowych inwestycjach
 2. Wykonywanie instalacji słaboprądowych: 
  • sieci logicznych – teledacyjnych LAN,
  • sieci strukturalnych – szkieletowych w technologii FO,
  • telekomunikacyjnych przyłączy budynkowych,
  • wewnętrznych i zewnętrznych kanalizacji teletechnicznych,
  • instalacji alarmu pożarowego SAP,
  • instalacji monitoringu wizyjnego CCTV,
  • instalacji dźwiękowych systemów ostrzegania DSO,
  • instalacji lektrycznych NN 230V DATA),
  • instalacji sieci WIFI,
  • pomiary oraz uruchomienie urządzeń aktywnych i integrację systemów.
 3. Projekty poprawy efektywności energetycznej w Obiektach polegające na wdrożeniu optymalizacji kosztów energii oraz utrzymania instalacji oświetleniowej w sprawności technicznej, wraz z inwestycją polegającą na dostawie i wymianie tradycyjnych źródeł światła na ich elektroniczne odpowiedniki wykonane w technologii LED.
 4. Wykonywanie instalacji aktywnych systemów odgromowych ESE. Dostawa systemów wraz z projektem, uruchomieniem i SLA(serwisem).:
  • Systemy łączności i transmisji danych PABX IPPBX, DATA, WIFI,: dostawa i uruchomienie,
  • Systemy kontroli dostępu KD: dostawa i uruchomienie,
  • Systemy alarmowe, systemy włamania i napadu SWiN: dostawa i uruchomienie,
  • Systemy monitoringu wizyjnego CCTV: dostawa i uruchomienie,
  • Systemy alarmu pożarowego SAP: dostawa i uruchomienie,
  • Dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO: dostawa i uruchomienie,
  • Systemy automatyki budynkowej BMS: dostawa, uruchomienie i integracja systemów.
  • Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne LED, zarządzanie i automatyka: projekty , audyty, dostawa i uruchomienie,
  • Aktywne systemy odgromowe ESE: projekty, dostawa, uruchomienie.